مقالات

مقالات

فرم‌آمید یا فرمامید Formamide یک ترکیب شیمیایی با فرمول CH۳NO می باشد.

فرم‌آمید به صورت مایعی بی رنگ است که درآب امتزاج پذیر و بویی شبیه آمونیاک دارد.

فرم‌آمید حلال مناسبی برای ترکیبات یونی و رزین ها است.

فرم‌آمید به صورت ماده اولیه شیمیایی برای ساخت داروهای سولفات و سایر داروها، علف کش ها و آفت کش ها و در ساخت اسید هیدروسیانیک استفاده می شود.

بروموکروزول سبز BCG(Bromocresol green)  رنگی از خانواده تری فنیل متان (رنگ های تری آریل متان) با فرمول شیمیایی C21H14Br4O5S است.

این ماده به دسته ای از رنگ ها به نام سولفونفتالئین ها تعلق دارد.

آمونیاک

آمونیاک Ammonia با فرمول شیمیایی NH3 ، یک ماده شیمیایی بسیار کاربردی است که از کنار هم قرار گرفتن و پیوند بین دو اتم نیتروژن و هیدروژن به وجود می‌ آید .

 آمونیاک در واقع ساده ترین هیدرید موجود در طبیعت است و یک اتم دوتایی بسیار پایدار است .

آمونیاک با نام های دیگری همچون هیدروژن نیترید ، اندروس و هیدروکسید اندروس آمونیوم نیز شناخته شده است

آمونیاک که با نام NH3 نیز شناخته می‌شود، گازی بی رنگ با بوی مشخصی است که از اتم‌های نیتروژن و هیدروژن تشکیل شده است.

سیکلوهگزان

سیکلوهگزان Cyclohexane ، سیکلوآلکانی با فرمول مولکولی C6H12 است.

 سیکلوهگزان غیر قطبی است.

سیکلوهگزان مایعی بی رنگ و قابل اشتعال با بوی خاصی شبیه مواد شوینده است که یادآور محصولات پاک کننده (که گاهی اوقات در آن استفاده می شود) است.

آنیلین

آنیلین یا فنیل آمین یا آمینو بنزن (Aniline) یک ترکیب شیمیایی و آروماتیکی که در ساختار خود یک حلقه بنزن دارد که به یک گروه آمین پیوند خورده با فرمول شیمیایی C6H5NH2 می باشد.

شکل ظاهری آنیلین  به صورت روغنی و مایع بی‌رنگ می باشد که در مجاورت هوا به سرعت قهوه ای رنگ می شود.

آنیلین همانطور که گفته شد ترکیبی آروماتیک و آمین دار با بوی ماهی فاسد شده که در الکل و اتر حل می شود ولی در آب حلالیت کمی دارد و یک باز ضعیف به شمار می رود.

فنیل آمین بسیار پایدارتر از آمین های آلیفاتیک است و با اسیدهای قوی واکنش می دهد و یون آنیلینیوم را ایجاد می کند که این یون با آسیل هالیدها مانند استیل کلرید واکنش می دهد و استانیلید به وجود می آید.

نیترومتان Nitromethane  با فرمول شیمیایی CH۳NO۲ یک ترکیب شیمیایی است که ساده‌ترین ترکیب نیترو آلی می‌باشد .

شکل ظاهری نیترومتان به صورت مایع بی رنگ چسبناک با بوی خاص است .

نیرو متان به عنوان سوخت در موتورها ، سوخت ماشین‌های مسابقه ای و سوخت موتور هواپیماهای استفاده می شود.

تری‌اتیل فسفات Triethyl phosphate یک ترکیب شیمیایی با فرمول C6H15O4P  می باشد.

شکل ظاهری تری‌اتیل فسفات به صورت مایع بی رنگ با بوی خاص و جرم مولی آن 182.15 g/mol می‌باشد.

ازکاربردهای اولیه تری‌اتیل فسفات به عنوان یک کاتالیزور صنعتی، یک اصلاح کننده رزین پلیمری و یک نرم کننده نام برد.

دی اتیل اتر Diethyl ether با فرمول شیمیایی C4H10O۱ یک ترکیب شیمیایی است .

 دی اتیل اتر دی اتیل اتر اغلب با عنوان های اتیل اتر یا فقط اتر خوانده می شود که یک مایع قابل اشتعال، بی رنگ و بسیار فرار است و اینکه اتر یکی از حلالهای مهم غیر قطبی می باشد.

دی اتیل اتر از آب‌گیری الکل اتیلیک ۹۶ درصد در مجاورت اسید سولفوریک ۹۸ درصد در دمای ۱۴۰ درجه سانتیگراد بدست می‌آید.

اتر از آنجا که یکی از حلالهای مهم غیر قطبی در شیمی است ، به علت واکنش‌پذیری کم آن و همچنین نقطه جوش پایین آن (۳۴) حلال خوبی برای استخراج مواد آلی غیر قطبی می‌باشد.

تری نیترو تولوئن یا تی ان تی 

تری نیترو تولوئن یا TNT (تی ان تی) یا تروتیل به انگلیسی Trinitrotoluene یک مرکب هیدروکربن معطر با بوی تلخ بلوری و زرد رنگ است که در ۳۵۴ درجه کلوین ذوب می‌شود.

تری نیترو تولوئن یا همان تی‌ان‌تی یک ماده منفجره است که سرعت انفجار آن ۷۰۲۸ متر بر ثانیه می‌باشد که در بیشتر ترکیبات انفجاری بکار می‌رود.

ائوزین وای Eosin Y یک ترکیب شیمیایی با فرمول شیمیایی C20H6Br4Na2O5 و شکل ظاهری پودر قرمز می باشد.

خصوصیات ائوزین وای

فرمول مولکولی : C20H6Br4Na2O۵

جرم مولی : ۶۹۱٫۸۵ g mol−1

شناسه :  ChemSpider: 10580

ظاهر: پودر قرمز

 هگزا متیلن دی ایزوسیانات Hexamethylene diisocyanate، یک ترکیب شیمیایی با نامهای دیگری چون 1و6 دی ایزو سیاناتو هگزان و 1,6-Diisocyanatohexane می باشد.

 هگزا متیلن دی ایزوسیانات با شکل ظاهری مایع بی‌رنگ و فرمول شیمیایی C۸H۱۲N۲O۲ می باشد .

سدیم بوروهیدرید یا بوروهیدرید سدیم

سدیم بوروهیدرید یا بوروهیدرید سدیم که با نام‌های تتراهیدریدوبورات سدیم و تتراهیدروبورات سدیم همچنین سدیم تترا هیدروبورات نیز شناخته می‌شود، یک ترکیب معدنی با فرمول NaBH4 است.

سدیم بوروهیدرید به صورت پودر و جامد سفید رنگ و بی بو می باشد .

2 پیرولیدون 2-Pyrrolidone  که با نام های 2-pyrrolidinone یا butyrolactam نیز شناخته می شود، یک ترکیب آلی است که از یک لاکتام 5 عضوی تشکیل شده است که آن را ساده ترین y-lactam می کند.

2 پیرولیدون ، مایع بی رنگ است که با آب و رایج ترین حلال های آلی قابل اختلاط است.

اکتان Octane یک ترکیبی آلی از دسته آلکان ها با هشت اتم کربن و 18 اتم هیدروژن و فرمول شیمیایی C8H18  می باشد.

آمونیوم دی‌هیدروژن فسفات

آمونیوم دی‌هیدروژن فسفات Ammonium dihydrogen phosphate که با نام مونوآمونیوم فسفات نیز شناخته می شود یک ترکیب شیمیایی است.

شکل ظاهری آمونیوم دی‌هیدروژن فسفات به صورت بلورهای دستگاه بلوری چهارگوشه سفید است.

آمونیوم دی هیدروژن فسفات  با خلوصیت 99 درصد است .

آلانین

آلانین که با نام ال-آلانین (L-alanine) یا آلفا آلانین (α-alanine) نیز شناخته می شود، یکی از ۱۱ آمینو اسید ضروری است که بدن قادر است آن را تولید کند.

آمونیوم آهن(II) سولفات Ammonium iron(II) sulfate با فرمول شیمیایی (NH۴)۲Fe(SO۴)۲·6H۲O یک ترکیب شیمیایی است.

شکل ظاهری آمونیوم آهن(II) سولفات به صورت جامد سبز-آبی می باشد.

دی متیل مالئات Dimethyl maleate با فرمول شیمیایی C6H8O4 یک ترکیب شیمیایی است.

 جرم مولی دی متیل مالئات ۱۴۴٫۱۳ گرم بر مول و شکل ظاهری مایع روغنی بی رنگ و شفاف می‌باشد.

اتیل آمین Ethylamine  با فرمول شیمیایی C2H7N یک ترکیب شیمیایی با جرم مولی آن 45.08 g/mol می‌باشد.

 شکل ظاهری اتیل آمین مایع زرد روشن یا Light yellow liquid  می باشد.

مورفولین

مورفولین Morpholine یک ترکیب شیمیایی آلی با فرمول شیمیایی O(CH2CH2)2NH است.

 این هتروسیکل دارای هر دو گروه عاملی آمین و اتر است. به دلیل آمین، مورفولین یک پایه است.

رنگ گیمسا (Giemsa stain) ، یک رنگ اسید نوکلئیک است که در سیتوژنتیک و برای تشخیص هیستوپاتولوژیک مالاریا و سایر انگل ها استفاده می شود .

رنگ گیمسا از نام شیمیدان و باکتری شناس آلمانی گوستاو گیمسا نامگذاری شده است.

رنگ گیمسا برای گروه‌های فسفات DNA خاص است و خود را به مناطقی از DNA می‌چسبد که در آن مقادیر زیادی پیوند آدنین-تامین وجود دارد.

گلوتارآلدئید  Glutaraldehyde با فرمول شیمیایی C5H8O۲  می باشد .

گلوتارآلدهید مایعی بی رنگ، روغنی و با بویی تند و زننده است که به عنوان گند زدا، دارو ،نگهدارنده و تثبیت کننده  fixativeبه کار می رود.

ترکیبات دی ‌ال

دی ‌ال به انگلیسی Diol یک ترکیب شیمیایی حاوی دو گروه هیدروکسیل (-OH گروه) است. 

به دی ال آلیفاتیک گلیکول نیز گفته می شود ،  این جفت گروه های عملکردی فراگیر است و زیرمجموعه های زیادی از آنها شناسایی شده است. رایج ترین دی‌ال صنعتی اتیلن گلیکول است.

پلی‌کاپرولاکتون

پلی‌کاپرولاکتون یا pcl  به انگلیسی Polycaprolactoneیک ترکیب شیمیایی با فرمول شیمیایی C6H10O2 می باشد .

جرم مولی پلی‌کپرولاکتون متغیر می‌باشد.

پلی کپرولاکتون،یک پلی استر زیست تخریب پذیر با دمای ذوب حدود 60 درجه سلسیوس و دمای انتقال شیشه 60- درجه سلسیوس است.واحد های سازنده آن هگزانوات است و ئر گروه پلی استر های الیفاتیک قرار دارد.

سدیم کلرید

سدیم کلرید یا سدیم کلراید Sodium Chloride  یا همان نمک یک ترکیب یونی با فرمول شیمیایی آن NaCl است.

همانطور که گفته شد سدیم کلراید یک ترکیب یونی است که از واکنش بین فلز سدیم(11Na) و گاز کلر(17Cl) به‌دست می‌آید و این واکنش همراه با تولید گرما و نور انجام می‌گیرد.

اپی کلروهیدرین

اپی کلروهیدرین به انگلیسی Epichlorohydrin و به اختصار ECH یک ترکیب آلی کلر و یک اپوکساید است

اپیکلروهیدرین برخلاف نامش هالوهیدرین نیست.

اپیکلروهیدرین ، مایع و بی رنگ با بوی تندی شبیه بوی سیر است.