جهت بررسی سایر محصولات (مواد شیمیایی آزمایشگاهی و مواد شیمیایی مرک) که در لیست یافت نشد با همکاران ما در تماس باشید.

02166900058-02166901187

شماره واتساپ جهت پرسش و پاسخ و دریافت قیمت و موجودی

09362048289  09927282910 

آدرس : تهران - میدان توحید- خیابان امیر لو(نبش کوچه خودرو) - پلاک 42- طبقه دوم - واحد5

مواد شیمیایی آزمایشگاهی

شرکت مینا تجهیز آریا با بهره گیری از توانمندیهای خود در راستای واردات ، تهیه و توزیع کلیه مواد شیمیایی آزمایشگاهی ، حلال های مصرفی و کلیه محصولات شیمیایی تخصصی آزمایشگاه ها ، دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی اقدام نموده و شما دانش پژوهان و اساتید گرامی جهت دریافت اطلاعات بیشتر و ثبت سفارشات خود می توانید با همکاران ما در بخش فروش تماس حاصل فرمایید.

لیست محصولات مواد شیمیایی آزمایشگاهی

محصولات مواد شیمیایی مرک

محصولات مواد شیمیایی سیگما آلدریچ

محصولات مواد شیمیایی اکروس

محصولات مواد شیمیایی آلفا ایسر

 

لیست برخی اقلام مواد شیمیایی آزمایشگاهی در مینا تجهیز آریا

بوتانول BDH / HPLC   

پترولیوم بنزن

2 یدو بنزوئیک اسید    

ایزو پروپیل تیتانات

4 برومو بنزالدهید

تترا اتیل آمونیوم بروماید        

n دکان         

n هگزان HPLC

2هیدروکسی اتیل متا اکریلات          

2فلورو بنزالدهید         

1 و 3 بوتاندیول

4 کلرو بنزالدهید         

اتانول آمین     

اتیلن گلایکول منو بوتیل اتر

آدی پیک اسید          

آمونیوم آیرون سولفات 2        

باریم کربنات

بوریک اسید    

پتاسیم یدید    

پلی اتیلن گلایکول

دی فنیل پروپان          

سدیم دی سولفیت    

سلنیم میکسچر

سیلیکاژل       

سیلیکاژل کروماتوگرافی         

سولفات آهن 2

سولفات روی  

سولفات مس  

سولفید سدیم

فولین  

کلرال هیدرات  

کلرید نیکل

نمک راشل     

پتاسیم کلراید  

آمونیاک

اکسید آلومینیوم خشک        

انیدرید فتالیک  

بنزوات سدیم

پتاسیم یدات   

تیتانیم دی اکساید      

پلی اتیلن گلایکول

سدیم تنگستات         

سدیم دی هیدروژن فسفات    

سود مرک

سولفات آهن 2 هپتا هیدراته   

سولفات منیزیم خشک          

سی سند

فوماریک اسید

کلرامین T      

گلوکز انیدرید

4 هیدروکسی بنزوئیک اسید   

آمونیوم سریم نیترات   

ایمیدازول

بنزوئیل پراکساید        

پتاسیم سولفات        

تری فتالدی آلدهید

کلیه تیترازول ها         

دو دسیل بنزن سولفونات       

سدیم کلراید

پرکلریک اسید انیدرید  

پیریدین          

دو دسیل الکل

دی بوتیل آمین

دی کلرو متان کروماتوگرافی

زایلن

کربن دی سولفید       

نیترو بنزن       

P آنیزیدین

1 و 2 دی برمو اتان     

1 و 4 بوتان دیول        

آنیلین

اتیلن گلایکول مونو بوتیل اتر    

اکسید منگنز   

بافر 7

بنزیل الکل      

پتاس الکلی    

پروپیلن کربنات

تتراکلرید کربن  

دی اتیل آمین  

دی کلرو استیک اسید

دی متیل سولفوکساید خشک

فرمیک اسید   

کارل فیشر

لاکتیک اسید   

اتیل استات    

استیک اسید

پنتان   

دی کلرومتان   

فرمامید

نیترات مس 2  

2 پروپانول       

4 نیترو بنزوئیک اسید

پی تولوئیدین   

سیکلوهگزانول

فلوریدریک

کلرید منیزیم    

هیدرازین هیدرات        

پلیت آلومینیوم

فهلینگ A و B  

استئاریک اسید         

تیتانیم تری کلراید

ید مونو کلراید  

هگزا فلورو ایزو پروپانول

کربوکسی متیل سلولز

فسفروس تری بروماید

سولفانیلیک اسید      

تری متیل کلرو سیلان

هگزا متیل سیلوکسان

ناتامایسین     

بنزن

فروئین

4 آمینو نفتول سولفونیک اسید          

نشاسته

برموفرم         

بروماین          

تری سدیم سیترات    

تری فلورو استیک اسید         

دی سدیم تترا بورات   

استات روی    

تری اتیل فسفیت

 آنتیموان پنتا کلراید      


لیتیم کربنات    

منیزیم نیترات

3 نیترو بنزالدهید        

آلانین  

اکسید آهن 3

باریم کلراید     

بنزو فنون       

پتاسیم هگزا سیانو فرات

پلی وینیل پیرولیدون    

تری فنیل فسفین       

تیو سولفات سدیم

سدیم بور هیدرید       

سولفات کادمیم         

گلیکولیک اسید

منیزیم فلوراید  

هگزا دسیل تری متیل آمونیوم بروماید

انیدرید مالئیک

1 نفتول         

آمونیوم استات

آب اکسیژنه

پارافین

ساکاروز

         

سدیم پراکساید

سدیم متیلات  

سولفات سدیم         

سولفید سدیم

کربنات کلسیم

کلرید کروم      

L تارتاریک اسید

آلومینیوم کلراید 6 آبه  

ادتا     

برم مایع

پتاسیم بروماید

پرمنگنات پتاسیم        

سدیم استات خشک

سدیم فسفینات        

سدیم نیتریت  

سولفات روی هپتا هیدراته

آمونیوم دی هیدروژن فسفات   

سولفات منیزیم         

کلرید آهن 3

محلول کلریدریک 1 نرمال        

نیترات بیسموت 3      

پالادیم بلک

1 و 12 دی آمینو دودکان        

تری بوتیل فسفیت     

4 تولوئن سولفونیل کلراید

استاندارد پتاسیم       

اکسید جیوه قرمز       

پتاسیم بور هیدرید

تترا اتیل اورتو سیلیکات          

تمد    

سدیم تترا فلورو بورات

کاغذ PH مرک

متا اکریلیک اسید       

نفتالن دی سولفونیک

1 برمو نفتالین

2 پنتانول         4 آمینو فنول

اریو کروم بلک تی       

استاندارد فلورید         

بوتیل هیدروکسی تولوئن

تربوتیل هیدرو پراکساید          

دی بنزیل آمین

سولفات جیوه

لیتیم آلومینیوم هیدرید

متیلن بلو

بافر هیدروئین

کربو فوران      

اتیل مالونیل کلراید

بوران دی متیل سولفید

1 هگزن         

2 کلرو بنزالدهید         

نیترو بنزالدهید

برمو بنزالدهید

تیتانیم تترا کلراید        

تیتانیوم تری کلراید

هیدروکینون     

آمیدو بلک      

2 برمواتیل فتالیمید

1 و 10 فنانترولین

2 متوکسی استوفنون

2 مرکاپتو اتانول

2 متوکسی استوفنون

4 آمینو بنزو تری فلوراید         

4 نیترو آنیلین

اگزالیل کلراید  

پارافیلم          

تری فلورو استیک اسید

بوتیل اکریلات  

4-هیدروکسی بنزوئیک اسید   

ایزوفوران

تترا ایزوپروپیل اورتوتیتانات        

کلروتری متیل سیلان  

1و4 دی برمو بوتان

1و1و1و3و3و3-هگزامتیل دی سیلازان        

اکروئیل کلرید   

اتیل فرمات

دی بوتیلتین دیلاروئات  

3-(تری متوکسی اتیل) پروپیل آمین   

هایومین

سیلیکاژل        نرمال اکتان     

متانولHPLC

نرمال هپتان    

تارتاریک اسید  

کلرید کلسیم

کلرید آمونیوم  

سدیم تترا بورات        

2-آمینوبنزوتیازول         2

-آمینو-2-متیل-1-پروپانول         

بنزیل برومید

دی وینیل بنزن

فهلینگA         فهلینگ B

هیدروکینون     

فولین  

هیدروکسیل آمین هیدروکلراید  

مورفولین

کربن اکتیو

دی فنیل کاربازید

کلرو اتیل آمونیوم کلراید        

2 و 4 نفتالن دیول

1 و 4 دی برمو بوتان    

اتیل مورفولین  

برمو بنزن

بورن تری فلوراید        

تری متوکسی متیل سیلان    

سدیم پراکساید

وانیلین

هماتوکسیلین  

P بنزوکینون

2 هیدروکسی بنزالدهید         

2 و 2 و 2 تری فلورو اتانول

3 تری اتوکسی سلیل پروپیل امین

4 کلرو بنزیل الکل       

2 و 5 دی کلرو فنو      

تترا پروپیل آمونیوم بروماید

دی فنیل آمین

سولفولان      

هگزا متیلن دی سیلازان

ان بی تی       (NBT)

1 نفتول بنزین

2 فلورو بنزالدهید

2 نیترو سینامالدهید    

S سک بوتانول

4 ترت بوتیل آنیلین

4 استامیدو بنزالدهید  

اتیلن کربنات    

استایرن

L پرولین         ایندول

پالادیم کلراید

پالادیم استات  

پتاسیم تلوریت

پودر آهن

تترا اتیل آمونیوم کلراید

تنگستو سیلیسیک اسید       

دی مدون

2 آمینو

3 هیدروکسی پیریدین

زیرکونیوم اکساید       

سولفات جیوه

فتالدی آلدهید

فسفو تنگستیک اسید

فنل فتالئین

کلرید جیوه     

کیتوسان        

لیتیم کلراید

نیترات نیکل    

هگزا متیل دی سیلازان         

3 برمو پروپیل فتالیمید

P تولیل هیدرازیل هیدروکلراید   

1 فنیل 1 پروپانال        

2 فنیل پروپانالدهید

2 مرکاپتو پیریمیدین     

R سک بوتانول

4 نیترو بنزیل الکل

4 آمینو

2 هیدروکسی بنزوئیک اسید   

1 و 4 فنیلن دی امین  

3و 5 دی متیل پیرازول

اریو کروم بلک تی

اکسید نیکل    

ال سیستئین

ایندول 3 بوتریک اسید

برمید مس 2   

پالادیم استات

تترا n بوتیل آمونیوم هیدروکساید          

تترا بوتیل آمونیوم بروماید        

دی بوتیل تین اکساید

دی هیدروکسی بنزالدهید      

سدیم آلژینات  

سولفات نقره

فروسن         

کربو فوران      

کلرید کبالت

گلوتارآلدهید

ترشیو بوتیل آمین       

پیپیرازین        

متاکرلیک اسید

اکرلیک اسید   

مالئیک انیدرید

هیدروکسید هیدرازینیوم

o- کروزول      

2-فنیل اتانول   

2-آمینوپیریدین

1و2و4-تری کلروبنزن    

2-کلروبنزیل کلرید       

آکریل آمید

تیتانیوم کلرید   

2و3-دی متیل آنیلین    

سدیم آزید

فورفورال        

نیترات نقره     

نیترات لانتانیوم

بنزوتریازول      

تترامتیل اتیلن دی آمین         

تری متوکسی متیل سیلان

آلومینیوم بوتیلات       

تری اتیل آمین

تترا اتیل اورتو سیلیکات

بورن دی متیل سولفید

پروپارژیل بروماید         

اتیل مالونیل کلراید

یدومتان دوتره  

دی فنیل پیکریل هیدرازین       

کیتوزان

ایزوبوتیریل کلراید        

BTSFA         

کربوفوران

تری اتیل فسفیت

سدیم آسکوربات

ریبوفلاوین      

پلی اتیلن گلیکول       

گلایسین

اسید آسکوربیک        

آب HPLC       

هگزادکان نرمال

1و3-سیکلوهگزان دیون          

3-(کلروپروپیل)-تری اتوکسی سیلان

4'-هیدروکسی استوفنون

توئین 20 و 80

 و بسیاری از مواد شیمیایی تخصصی دیگر که جهت کسب اطلاعات از موجودی آنها می توانید با همکاران ما تماس حاصل نمایید.

 

مطالب مرتبط :

مینا تجهیز آریا در حوزه فروش مواد شیمیایی گرید آزمایشگاهی و صنعتی، واردات جدید و فروش ویژه حلال های HPLC گرید با نازل ترین قیمت اعلام می دارد.

طیف محصولی که به شکل خاصی برای کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا ساخته شده است. در این طیف کیفیت های متفاوتی موجود هستند بسته به این که برای کروماتوگرافی تهیه ای (preparative chromatography) یا تحلیلی در حالت گرادیان یا isocratic یکی از روش های کروماتوگرافی که فاز متحرکی را در بر می گیرد که ترکیب آن یکنواخت و ثابت نگه داشته می شود به کار گرفته شوند. این طیف شامل حلال هایی با خلوص بالا می شود که برای همخوانی با مشخصات جذب محض اشعه ماورای بنفش و هم چنین معرف های جفت یونی مورد تست قرار می گیرند.

1          فرمیک اسید      2.5 لیتر                                          Formic acid

2         N هگزان  HPLC گرید       2.5 لیتر                                 n-Hexane

3         دی متیل سولفوکساید      1 لیتر                      Dimethyl sulfoxide

4         کلروبنزن        2.5 لیتر                                         Chlorobenzene

5         NN دی متیل فرمامید       2.5 لیتر            N,N-Dimethylformamide

6         استونیتریل HPLC گرید               2.5 لیتر                     Acetonitrile

7         متانل  HPLC گرید   2.5 لیتر         2.5 لیتر                       Methanol 

8         پتاسیم بروماید HPLC گرید                             Potassium bromide

9         لیتیم کلراید                                                     Lithium chloride 

10       پروپانول-2 HPLC گرید        2.5 لیتر                               Propanol2

11       N پنتان       2.5 لیتر                                                 n-Pentane

12       ایزواوکتان       2.5 لیتر                                               Isooctane

13       زایلن        2.5 لیتر                                                        Xylene

14       تتراهیدروفوران         2.5 لیتر                              Tetrahydrofuran

15       ترت بوتانول             2.5 لیتر                                   tert-Butanol

16       سدیم هیدروکساید            ا کیلو             Sodium hydroxide Puriss

17       سدیم پراکساید گرانول                          Sodium peroxide granular     

18       آلومینیوم کلراید خشک           ا کیلو                   Aluminum chloride 

19       دی کلرومتان  HPLC گرید                2.5 لیتر     Dichloromethane

20       آمونیاک              2.5 لیتر         Ammonium hydroxide solution Puriss

21       سیکلوهگزان               2.5 لیتر                               Cyclohexane

22       تترا هیدرو فوران            2.5 لیتر                         Tetrahydrofuran 

23       تری کلرو استیک اسید                250 گرمی           Trichloroacetic acid meets analytical specification

24       تری کلرو استیک اسید             ا کیلو            Trichloroacetic acid meets analytical specification 

 

شماره های تماس :

   02166900058

   02166901187

   02166903037

شماره تلگرام : 09362048289

ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

شرکت مینا تجهیز آریا با تکیه بر اندیشه-تجربه و مهارت بیش از دو دهه  فعالیت و همکاری با مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ،مفتخر است تا با به کار گیری تمام توانمندی های خویش ارائه دهنده خدمات ویژه در تحویل موفق سفارشات به شما مشتریان عزیز باشد.