لیتیم کربنات 105676

 لیتیم کربنات مرک

نام فارسی: لیتیم کربونات ( لیتیم کربنات )

نام ماده:   Lithium carbonate

کد محصول مرک: 105676

فرمول:   CLi2O3

C A S NUMBER  : 554 -13-2

مولار:    73.89 g/mol

قابلیت محلول شدن:             13 g/l (20 °C)

درجه ذوب:          720 °C

انبوهی:   2.1 g/cm3 (20 °C)

میزان اسیدی:        10 - 11 (5 g/l, H2O, 20 °C)

در پکیج های: 50 گرمی*250 گرمی*