هیدروژن پراکساید 30% 822287

آب اکسیژنه مرک

در بازار فروش مواد شیمیایی آزمایشگاهی آب اکسیژنه مرک از کمپانی merck آلمان و نیز آب اکسیژنه سیگما آلدریچ موجودن

نام اصلی: آب اکسیژنه 30%

نام لاتین: Hydrogen peroxide 30% Ph Eur

CAS No: 7722-84-1

Catalog No: 108597

نام های مترادف: Perhydrol,