کمپانی مرک

 • 2-نفتول

     2-نفتول مرک

     مختصر: 2-Naphthol

     کد محصول مرک: 822290

     اسم دوم: 2-Hydroxy naphthaline و2 هیدروکسی نفتالین

     فرمول:   C10H8O

     C A S NUMBER :           135-19-3

     مولار:   144.17 g/mol

     قابلیت محلول شدن:             1 g/l (20 °C)

     نقطه جوش:         294.8 °C (1013 hPa)

     درجه ذوب:         121.6 °C

     انبوهی:   1.27 g/cm3 (20 °C)

     نقطه اشتعال:       153 °C

     در پکیج های: 50 گرمی ، 250 گرمی ،1 کیلویی

 • 4و4 تیو بیس 2 ترت بوتیل 5 متیل فنول مرک

  4و4 تیو بیس 2 ترت بوتیل 5 متیل فنول مرک

  نام ماده: 4,4-Thiobis(2-tert-butyl-5-methylphenol)

  کد محصول مرک:         818449

  اسم دوم: Bis(3-tert-butyl-4-hydroxy-6-methylphenyl)sulfide

  بیس 3 ترت بوتیل 4 هیدروکسی 6 متیل فنیل سولفید

  فرمول: C22H30O2S

  C A S NUMBER :     96-69-5

  مولار:   358.54 g/mol

  قابلیت محلول شدن:      (20 °C) insoluble

  درجه ذوب:      158 - 161 °C

  نقطه اشتعال:    215 °C

 • اتانول آمین

  اتانول آمین مرک

  نام فارسی: اتانول آمین       

  نام ماده : Ethanolamine

  کد محصول مرک: 100845

  اسم دوم: 2-Aminoethanol, Monoethanolamine

  آمینواتانول،2-مونواتانول آمین

  فرمول:   C2H7NO

  C A S NUMBER: 141-43-5

  مولار:    61.08 g/mol

  قابلیت محلول شدن:             (20 °C) soluble

  نقطه جوش: 171 °C (1013 hPa)

  درجه ذوب: 10.5 °C

  انبوهی:   1.02 g/cm3 (20 °C)

  میزان اسیدی: 12.1 (100 g/l, H2O, 20 °C)

  نقطه اشتعال: 92.5 °C

  در پکیج های: 1 لیتری*2.5 لیتری*

 • ان و ان دی متیل فرم آمید مرک کد 100397

  ان و ان دی متیل فرمامید مرک کد 100397

  نام ماده  : N,N-Dimethylformamide

  کد محصول مرک : 100397

  cas number : 68-12-2

  فرمول شیمیایی : C₃H₇NO

  سی ای اس:5-679-200

  چگالی :  0.94 g/cm3 (20 °C)

  دمای ذوب : -61 °C (External MSDS)

  برای خرید ان و ان دی متیل فرمامید(دی ام اف) با کد 100397 از کمپانی مرک المان با ما در ارتباط باشید .

 • برخی محصولات پرکاربرد مواد شیمیایی مرک

  قیمت مواد شیمیایی مرک

  فروش اینترنتی مواد شیمیایی مرک و یا فروش انلاین مواد شیمیایی مرک به دلایل نوسانات ارز در دسترس دوستان نمی باشد .

  مشتریان عزیز  در نظر داشته باشید آخرین بروزرسانی قیمتها مربوط به تاریخ 99/04 می باشد و با توجه به نوسانات بازار قیمتها تغییر پیدا می کند.

  شما می توانید جهت استعلام قیمت مواد شیمیایی مرک ، سایر قیمت مواد شیمیایی و کسب اطلاعات بیشتر با شماره 66900058 021 در ارتباط باشید.

   

  قیمت محصولات پر کاربرد مواد شیمیایی مرک

  کد مواد شیمیایی

  نام محصول

  قیمت پایه(تومان)

  مقدار بسته بندی

  822324

  1 و 2-پروپان دی ال

  520,000

  1lit

  108421

  ادتا

  150,000

  100gr

  803279

  1و3- دی برمو پروپان

  850,000

  100cc

  820756

  مالون دی آلدهید  بیس (دی متیل استال) مرک کد

  900,000

  250cc

  814183

  4-آمینو بنزو نیتریل

  680,000

  10gr

  821695

  2-برمو بنزالدهید

  800,000

  10gr

  101719

  باریم کلراید

  320,000

  500gr

  818737

  کلروتری متیل سیلان

  550,000

  100cc

  106563

  سدیم پراکساید گرانول

  600,000

  100gr

  807837

  آنتیموان پنتا کلراید

  620,000

  25cc

  100995

  2-پروپانول

  580,000

  2.5lit

  803275

  1و4- دی برمو بوتان

  1,250,000

  250cc

  820178

  (N-(2-برمو اتیل فتالیمید

  790,000

  25gr

   

  ایزوپروپیل آمین

  750,000

  1lit

  801548

  2-برومو بوتان

  890,000

  250cc

  21572

  نیترات نقره VWR

   

  25gr

  101509

  سولفات نقره

  450,000

  25gr

  820105

  4-متوکسی بنزو نیتریل

  1/350/000

  10gr

  820276

  2-کلرو بنزالدهید

  600,000

  250cc

  807066

  اگزالیل کلراید

  750,000

  25cc

  822328

  سیکلو هگزانول

  3,500,000

  1lit

   

  پترولیوم بنزن شیمیایی آزمایشگاهی

  1,300,000

  5lit

  814748

  تترا متیل آمونیوم هیدروکساید

  980,000

  250cc

  807006

  2- فنیل اتانول

  750,000

  250cc

  107609

  ریبو فلاوین

  550,000

  25gr

  102276

  آمونیوم سریم (IV) نیترات

  650,000

  100gr

  808270

  تری فنیل فسفین

  750,000

  250gr

  812382

  تیتانیم (IV) کلراید

  420,000

  100cc

  105582

  پلیت  TLC

  2,200,000

   

  808315

  پی تولوئیدین

  740,000

  250gr

  803116

  دی اتانول آمین

  4,500,000

  1lit

  814178

  تری متوکسی متیل سیلان

  890,000

  250cc

  109164

  محلول هانوس مرک

  750,000

  1lit

  820409

  دی بنزو تیوفن مرک

  900,000

  25gr

  808279

  1و4-دی آمینو بوتان مرک

  950,000

  100cc

  109253

  هماتوکسیلین مرک

   

   

  103965

  آهن( II) سولفات هپتا هیدرات مرک

  350,000

  1kg

  814006

  ترت بوتیل هیدرو پراکساید مرک

  850,000

  250cc

  109438

  محلول بافر مرک

  290,000

  1lit

  107730

  سیلیکاژل 60 مرک 

  1,300,000

  1kg

  808307

  تیتانیم (III) کلراید مرک

  700,000

  500cc

  820933

  3,5-دی هیدروکسی تولوئن مرک

  350,000

  5gr

  106306

  پودر دی سدیم تترابورات

  190,000

  500gr

  103608

  گاما بوتیرو لاکتون

  980,000

  500cc

  104008

  فرمامید مرک

  650,000

  1lit

  108417

  ادتا II مرک

  550,000

  1kg

  820122

  بنزامیدین هیدروکلراید هیدرات مرک

  1,200,000

  25gr

  103025

  برموکرزول پورپل مرک

  320,000

  5gr

  101261

  آنیلین مرک 

  290,000

   

  821166

  تری فلوئورمتان سولفونیک اسید

  980,000

  25cc

  108917

  زیرکونیوم (IV) اکساید مرک

  550,000

  100gr

  820176

  2-برومو اتیل آمنیوم   مرک

  700,000

   

  808264

  تولوئن دی ایزوسیانات مرک

  550,000

   

  112393

  وانادیوم III کلراید مرک

  800,000

   

  801809

  فروش 2-کلرو بنزیل کلرید

  700,000

   

   

  محلول ان دکان 99 درصد مرک %99 n-decane

  550,000

   

  807333

  ان پنتیل آمین

  550,000

   

  820894

  نیترومتان مرک

  900,000

  250cc

  841612

  دی فنیل دی کلرو سیلان کمپانی مرک

  790,000

   

  101565

  ال-آسپارژین مونو هیدرات مرک

  480,000

  100gr

  803598

  دی وینیل بنزن مرک

  980,000

  250cc

  801465

  2-آمینو -2-متیل-1-پروپانول

  700,000

  250cc

  820529

  9,10- دی فنیل آنتراسن مرک

  520,000

  1gr

   

  فروش بنزوتریازول شیمیایی

  480,000

  100gr

  808261

  تری فلوئورو استیک انیدرید مرک

  320,000

  25cc

  806189

  مالونونیتریل مرک

  220,000

   

  107443

  پلی وینیل پیرولیدون مرک

  180,000

  100gr

   

  کادمیم سولفات

  320,000

  100gr

  105833

  کلرید منیزیم 6آبه کد

  350,000

  1kg

  808161

  تیوفن-2-کربالدهید مرک

  980,000

  50cc

  803533

  دی بنزیل آمین

  980,000

  250cc

  107462

  پیریدین مرک

  500,000

  1lit

  807492

  پیرول مرک

  650,000

  25cc

  105423

  محلول آمونیاک

  210,000

  1lit

  801113

  2- آمینو پیریدین مرک

  540,000

  100gr

  841807

  [3-(2.3-اپوکسی پروپوکسی)-پروپیل] تری متوکسی سیلان

  1,600,000

  100cc

  822324

  1,2 پروپان دی ال کمپانی مرک

  580,000

  1lit

  108121

  برمو کرزول گرین مرک

  160,000

  100gr

  101145

  آمنیوم کلرید کمپانی مرک

  490000  BDH انگلیس

  1kg

  814051

  هگزا متیل دی سیلوکسان مرک

  750,000

  100cc

  808913

  زیرکونیوم کلراید مرک آزمایشگاهی

  1,900,000

  250gr

   

  استایرن مرک مایع 100-42-5

  330,000

  1lit/

  104907

  پتاسیم بروماید مرک

  600,000

  100gr

  109204

  گیمسا مرک

  750,000

  1lit

  100014

  استون مرک

  480,000

  2.5lit

  820176

  برومو اتیل آمنیوم مرک

  50,000

   

  109864

  آمونیوم فروس سولفات

  450,000

   

   

  حلال شیمیایی ان هپتان آزمایشگاهی مرک

  350,000

   

  807028

  فنیل ایزو تیوسیانات

  850,000

  100cc

   

  جیوه نقره ای دگوسا آلمان

  450,000

  100gr

  822335

  سدیم آزاید مرک

  460,000

  100gr

  821038

  پلی وینیل الکل

  230,000

  100gr

  814223

  ایمیدازول مرک

  350,000

  100gr

  106076

  متیل رد مرک

  195,000

  25gr

  816000

  ال-آلانین کد مرک

  220,000

  25gr

  822149

  تترا اتیل آمونیوم هیدروکسید مرک

  750,000

  250cc

   

  ائوزین وای مرک

  290,000

  25gr  شما می توانید جهت دریافت لیست قیمت مواد شیمیایی آزمایشگاهیلیست قیمت مواد شیمیایی مرک , لیست قیمت مواد شیمیایی سیگما آلدریچ فقط از طریق شماره های ارتباطی شرکت , تلگرام , چت انلاین و یا پرکردن فرم مشاوره با ما در ارتباط باشید .

   

  02166900058

  و یا از طریق پر کردم فرم لینک مشاوره آنلاینمنتظر تماس کارشناسان ما باشید.

   

   

   

 • برموفرم

  برموفرم (به انگلیسی: Bromoform) یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۵۵۵۸ است. شکل ظاهری این ترکیب، مایع بی رنگ تا زرد همراه با بوی شیرین است.

  بروموفرم مرک

  در پکیج های: 50 سی سی*250 سی سی*1 لیتری*

  نام فارسی: بروموفرم

  نام ماده:   Bromoform

  کد محصول مرک: 101944

  اسم دوم: Tribromomethane, Methane tribromide, Methyl tribromide

  تری برومومتان،متان تری بروماید،متیل تری بروماید

  فرمول:   CHBr3

  : C A S NUMBER 75-25-2          

  مولار:    252.73 g/mol

  قابلیت محلول شدن:             1 g/l (20 °C)

  انبوهی:   2.89 g/cm3 (20 °C)

 • بیس 4 فلورو فنیل سولفون مرک

  بیس 4 فلورو فنیل سولفون مرک کد 841368

  نام ماده : Bis(4-chlorophenyl) sulfone

  نام های دیگر : 4,4-Dichlorodiphenyl sulfone

  4و4 دی کلرو دی فنیل سولفون

  کد محصول مرک : 841368

  فرمول شیمیایی: C₁₂H₈F₂O₂S

  CAS NO: 383-29-9

  مولار : 9-07-80

  وزن مولکولی: ۲۵۴,۲۵

  نقطه ذوب: ۹۷ درجه سانتیگراد

  شماره کاتالوگ:8.41368.0005

 • پتاسیم بروماید

  پتاسیم بروماید مرک

  مختصر:          Potassium bromide

  کد محصول مرک: 104904

  اسم دوم:      

  Hydrobromic Acid Potassium Salt

  هیدروبرومیک اسیدپتاسیم سالت – پتاسیم برمید مرک

  فرمول:           BrK

  C A S NUMBER:           7758-02-3

  مولار:   119.00 g/mol

  قابلیت محلول شدن:    650 g/l (20 °C)

  نقطه جوش:    1435 °C

  درجه ذوب:      730 °C

  انبوهی:         2.75 g/cm3 (20 °C)

  میزان اسیدی: 5.5 - 8.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)

  در پکیج های: 100 گرمی*500 گرمی*

 • پلی اتیلن گلیکول

  پلی‌اتیلن گلیکول (به انگلیسی: Polyethylene glycol) یک ترکیب اتر با انواع استفاده‌های صنعتی و پزشکی است.

  پلی‌اتیلن گلیکول مرک

  نام فارسی : پلی‌اتیلن گلیکول 6000 مرک

  نام انگلیسی :  6000 Polyethylene glycol

  کد محصول مرک : 807491

  فرمول : C2nH4n+2On+1

  اسم دوم : پلی گلایکول –پلی اتیلن اکساید – پلی اگزی اتیلن

  CASNUMBER : 3-68-25322

  مولار : 8000 g/mol

 • دی بنزو تیوفن

   دی‌بنزوتیوفن به انگلیسی Dibenzothiophene با فرمول شیمیایی C۱۲H۸S می باشد دی‌بنزوتیوفن یک ترکیب شیمیایی است که جرم مولی آن ۱۸۴٫۲۶ g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب بلورهای بی‌رنگ است.

  دی بنزوتیوفن مرک

  مختصر: Dibenzothiophene

  کد محصول مرک: 820409

  فرمول:   C12H8S

  C A S NUMBER :            132-65-0

  مولار:    184.25 g/mol

  قابلیت محلول شدن:             0.0015 g/l (25 °C) (Lit.)

  نقطه جوش:          331 - 333 °C

  درجه ذوب:          95 - 98 °C

  میزان اسیدی:        7 (50 g/l, H2O, 20 °C) (slurry)

  نقطه اشتعال:        170 °C

  در پکیج های: 5 گرمی ,25 گرمی

 • دی فنیل آمین

  دی فنیل آمین مرک

  نام ماده : Diphenylamine

  کد محصول مرک: 820528

  اسم دوم: n-phenylamine

  فرمول:   C12H11N

  C A S NUMBER:      122-39-4

  مولار: 169.23 g/mol

  نقطه جوش:  302 °C

 • زایلن

  زایلن – گزیلول مرک

  نام ماده:       m-Xylene

  کد محصول مرک:   822337

  اسم دوم:      1و3 دی متیل بنزن

  1,3-Dimethylbenzene

  فرمول:          C8H10

  C A S NUMBER:      108-38-3

  مولار: 106.16 g/mol

  قابلیت محلول شدن:           0.2 g/l (20 °C)

  نقطه جوش:   139 °C (1013 hPa)

  درجه ذوب:     -48 °C

  انبوهی:        0.86 g/cm3 (20 °C)

  نقطه اشتعال:          25 °C

  در پکیج های: 1 لیتری*2.5 لیتری*

 • زینک استات

  استات روی (به انگلیسی: Zinc acetate) با فرمول شیمیایی C4H10O6Zn (dihydrate) یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم 11192 است. که جرم مولی آن 219.50 g/mol (dihydrate)183.48 g/mol (anhydrous) می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامد سفید است.

  خصوصیات

  فرمول مولکولی :  C4H10O6Zn (dehydrate)

  جرم مولی : 219.50 g/mol (dihydrate   -   183.48 ( g/mol (anhydrous

  شکل ظاهری :      (White solid (all forms

  چگالی :  1.735 (g/cm3 (dihydrate

  دمای ذوب : Decomposes 237 °C   (dihydrate loses water at 100 °C)

  انحلال‌پذیری در آب : ( 43 g/100 mL (20 °C dihydrate

  انحلال‌پذیری : soluble in الکل

  Zinc acetate

  Chemical Compound

  Zinc acetate is a salt with the formula Zn(O₂CCH₃)₂, which commonly occurs as the dihydrate Zn(O₂CCH₃)₂(H₂O)₂. Both the hydrate and the anhydrous forms are colorless solids that are commonly used in chemical synthesis and as dietary supplements. Wikipedia

  Formula: C4H6O4Zn

  Molar mass: 183.48 g/mol

  Density: 1.74 g/cm³

  Appearance: White solid (all forms)

  استات روی در صنایع غذایی و دارویی :

  استات روی در قرص های سرماخوردگی استفاده می شد که تحقیقات از دز بالا در سه آزمایش نشان از 42% کاهش مدت بیماری بود.

  از استات روی برای درمان کمبود روی در بدن و همچنین به عنوان مکمل خوراکی روزانه برای ممانعت از جذب مس در بیماریهای ویلسون استفاده می شد.

  روی استات به عنوان بند آورنده خون بصورت پماد به فروش می رسد. بصورت لوسیون یا ترکیب با آنتی بیوتیکی مانند آریترومایسین برای درمان موضعی آکنه نیز مورد مصرف قرار می گیرد. استات روی معمولا به عنوان پماد ضد خارش موضعی به فروش می رسد.

  در صنعت آدامس - از استات روی به عنوان خشبو کننده دهان استفاده می شود.

  مصارف صنعتی دیگر از استات روی :

  از جمله مصارف صنعتی روی استات عبارتند از : حافظ چوب، تولید نمک های دیگر روی، صنعت پلیمر، تولید استات اتیلن، رزین های رنگ و معرف تحلیلی

  روی استات در نیروگاه های هسته ای تجاری به عنوان مهارکننده و یا روکش در لوله کشی اصلی آب مورد استفاده قرار می گیرد.

  استات روی مرک

  نام انگلیسی: Zinc acetate dihydrate

  کد مرک:             108800

  گرید: PhEur,USP

  فرمول:   C4H6O4Zn * 2 H20

  C A S NUMBER:         5970-45-6

  مولار:    219.49 g/mol

  حلالیت: 430 g/l (20 °C)

  نقطه ذوب: 237 °C

  تراکم:     1.74 g/cm3 (20 °C)

  مقدار ph: 6 - 7 (50 g/l, H2O, 20 °C)

 • سدیم پراکسید مرک

  سدیم پراکسید مرک کد 106563

  سدیم پروکساید

  نام ماده:   Sodium peroxide

  کد محصول مرک: 106563

  درصد خلوص:      ACS,ISO

  اسم دوم: سدیم پروکساید

  فرمول:   Na2O2

  C A S NUMBER : 1313-60-6

  مولار:    77.98 g/mol

  قابلیت محلول شدن:             100 g/l (20 °C) (decomposition)

  درجه ذوب:          660 °C

  انبوهی:   2.8 g/cm3 (20 °C)

  میزان اسیدی:        12.8 (100 g/l, H2O, 20 °C)

  در پکیج های: 100 گرمی*500 گرمی*1 کیلویی*

 • سدیم دی سولفیت

  سدیم دی سولفیت مرک

  مختصر: Sodium disulfite

  کد محصول مرک: 106528

  درصد خلوص:      ACS,Reag. Ph Eur

  اسم دوم: Sodium metabisulfite, Sodium pyrosulfite, Disulfite, Pyrosulfite

  سدیم متا بی سولفیت،سدیم پیروسولفیت،دی سولفیت،پیرو سولفیت

  فرمول:   Na2O5S2

  C A S NUMBER : 7681-57-4

 • سیتریک اسید

  اسید سیتریک مرک

  نام فارسی: سیتریک اسید

  نام ماده:   Citric acid

  کد محصول مرک: 100241

  درصد خلوص:      Ph Eur,BP,JP,USP,E 330,FCC

  اسم دوم :   2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid

  هیدروکسی پروپان تری کربوکسیلیک اسید 2 هیدروکسی تری کربالیک اسید

  فرمول:   C6H8O7

  C A S NUMBER:  77-92-9

  مولار:    192.12 g/mol

  قابلیت محلول شدن:             1330 g/l (20 °C)

  نقطه جوش: 200 °C (1013 hPa) (decomposition)

  درجه ذوب: 153 °C (decomposition)

  میزان اسیدی: 1.7 (100 g/l, H2O, 20 °C)

  در پکیج های: 5 کیلویی*25 کیلویی*

 • کادمیم سولفات

  سولفات کادمیوم مرک

  نام ماده:   Cadmium sulfate hydrate

  کد محصول مرک: 102027

  درصد خلوص:      ACS

  فرمول:   Cd3O12S3 * 8 H2O

  C A S NUMBER : 7790-84-3

  مولار:    769.51 g/mol

  قابلیت محلول شدن:   1130 g/l (20 °C)

  درجه ذوب:          41.5 °C

  انبوهی:   3.10 g/cm3 (20 °C)

  میزان اسیدی: 3.0 - 6.0 (50 g/l, H2O, 20 °C)

  در پکیج های: 100 گرمی*

 • کلرید آمونیوم

  کلرید آمونیوم مرک

  Ammonium chloride

  شماره محصول: 100924   

  خلوص: Ph Eur,BP,USP

  نام دوم:   Sal ammoniac

  ساختار شیمیایی:    H4ClN

  C A S NUMBER :            12125-02-9

  وزن ملکولی:        53.49 g/mol

  حلالیت: 372 g/l (20 °C)

  درجه ذوب:          335 °C (sublimed)

  چگالی:   1.52 g/cm3 (20 °C)

   

 • کلرید منیزیم

  کلرید منیزیم مرک

  نام ماده:   Magnesium chloride hexahydrate

  کد محصول مرک: 105833

  خلوص:ACS,ISO,Reag. PhEur

  اسم دوم:Magnesium dichloride

  منیزیم دی کلراید

  فرمول:Cl2Mg * 6 H2O

  C A S NUMBER: 7791-18-6

  مولار: 203.30

  قابلیت محلول شدن: 1670 g/l (20 °C)

  درجه ذوب: 117 °C (decomposition)

  در پکیج هایی:

  50 گرمی*250 گرمی*1 کیلویی*5 کیلویی*25 کیلویی

 • کیتوسان

  کیتوسان مشتقی از گلوکان با واحدهای تکرار شونده کیتین است که توسط روگت در سال ۱۸۵۹ با عامل شناخته شده‌ای بروز نموده و بسیار شایع تر از نوع ثانویه می‌باشد. جوشاندن کیتین در محلول پتاس با غلظت مشخص به دست آمد.

  کیتین یک موکو پلی ساکارید طبیعی با فرمول شیمیایی (C8H13NO5) بوده که به وفور در اسکلت خارجی بندپایان مانند میگو، خرچنگ و همچنین گیاهان پست از قبیل مخمرها و کوتیکول حشرات یافت می‌شود.

   کیتین، از واژه یونانی کیتون، به معنای پوشش سخت گرفته شده است. این ترکیب برای اولین بار توسط براکونوت در سال ۱۸۱۱ تشریح شد.

  کیتوسان تجاری از اسکلت خارجی بندپایانی مانند میگو استخراج می‌شود.

  اهمیت کیتین در تهیه کیتوسان از آن جا است که کیتوسان در فراورده‌های بالینی به دلیل سازگاری زیست‌شناسی با بقیه مواد، قابلیت هضم آسان، غیر سمی بودن، قدرت جذب بالا، و در دسترس بودن به عنوان یک حامل داروئی به کار می‌رود.

  کیتین از لحاظ ساختاری با سلولز تنها در یک گروه استامید تفاوت دارد.

  نام فارسی: چیتوزان   

  نام ماده: chitosan

  Deacetylated chitin, Poly(D-glucosamine)

  کیتین دی استیلیتد-پلی دی گلوکزآمین

  C A S NUMBER:       9012-76-4

  معنی کیتوسان

  کیتوسان با فرمول شیمیایی (C6H11NO4) از استیل زدایی کیتین بدست می‌آید که به دلیل غیر سمی بودن، خاصیت جذب بالا، امکان تجزیه در طبیعت، سازگاری با محیط زیست، مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادی، توانایی حذف محدودهی وسیعی از رنگ‌ها و فلزات، سینتیک سریع و در نهایت امکان تهیه مشتقات فراوان از آن، بسیار مورد توجه است. خصوصیات کیتوسان اغلب به طبیعت شیمیایی آن بستگی دارد. از جمله:

  • درجه استیل زدایی
  • جرم مولکولی
  • کریستالیته
  • بار یونی گروه‌های عاملی

  تهیه کیتوسان

  در واکنش استیل‌زدایی، با اضافه کردن محلول سدیم هیدروکسید غلیظ و گرما، گروه‌های استیل آمین در کیتین به عامل‌های آمین تبدیل می‌شود.

  تعداد گروه‌های استیل موجود روی زنجیر پلیمر، تفاوت بین این دو پلیمر را مشخص می‌کند. به طور قراردادی وجود ۵۰ درصد گروه‌های آمیدی به عنوان مرز بین کیتین و کیتوسان در نظر گرفته می‌شود. یعنی پلیمر با درجه استیل زدایی کمتر از ۵۰ درصد را کیتین و بیش از ۵۰ درصد را کیتوسان می‌نامند.

  اهمیت درجه استیل زدایی متفاوت

  در نمونه‌های تجاری کیتوسان، درجه استیل زدایی آن همیشه کمتر از %۹۵ است، زیرا افزایش بیشتر از این مقدار، موجب افزایش هزینه تولید و در نتیجه افزایش قیمت آن می‌شود. کیتوسان با درجه استیل زدایی بالا در پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  کاربردها

  تصفیه فاضلاب و مهندسی آب

  کیتوسان به دلیل ماهیت پلی کاتیونی، می‌تواند به عنوان یک عامل لخته کننده عمل کند و همچنین می‌تواند به عنوان یک عامل کی‌لیت کننده، یونهای فلزات سنگین را به دام بیندازد.

  صنایع کاغذ سازی و بسته‌بندی

  زیست تخریب پذیری و سازگاری بالای آن با محیط زیست باعث شده است که از کیتین و کیتوسان در صنایع بسته‌بندی و همچنین کاغذهای قابل بازیافت استفاده شود. کیتوسان به دلیل شباهت زیاد ساختاری با سلولز می‌تواند به راحتی در کارخانه‌های کاغذسازی استفاده شود. کاغذهای تولیدی از کیتوسان دارای سطح صاف و مقاومت بالا در برابر رطوبت هستند که بسیار برای چاپ و نقاشی مناسب می‌باشند. همچنین به دلیل پیوندهای هیدروژنی بین زنجیرهای پلیمر، کاغذ قابل انعطاف و محکم بوده و در مقابل پارگی مقاومت می‌کند. علاوه بر این، کیتوسان به دلیل خاصیت ضدمیکروبی، در صنایع بسته‌بندی مواد غذایی استفاده می‌شود.

  صنایع نساجی

  کیتوسان به عنوان یک بیوپلیمر طبیعی غیرسمی، زیست تخریب پذیر و سازگار با محیط زیست گزینه مناسبی برای استفاده در صنایع نساجی است و علاوه بر این، خاصیت ضد باکتری این نمونه از الیافها موجب شده که امروزه از آنها در لباسهای ورزشی، البسه خانم‌ها، کودکان و لباسهای ظریف، زیبا، ضد بو و ضدحساسیت استفاده شود.

  صنایع غذایی

  به دلیل ویژگیهایی چون خواص ضد میکروبی و آنتی اکسیدانی و نیز جلوگیری از تغییر طعم و مزه و افزایش ماندگاری، از کیتوسان به عنوان یک افزودنی در فراورده‌های گوشتی و لبنی استفاده می‌شود. همچنین در بسته‌بندی مواد غذایی، فیلم‌های تولید شده از کیتوسان بی خطرند و به طور وسیعی برای بسته‌بندی غذاها استفاده می‌شوند. این بسته بندیها علاوه بر اینکه دارای خاصیت ضد میکروبی هستند از ویژگی مکانیکی خوبی نیز برخوردار می‌باشند.

  کشاورزی

  در جهت ایجاد یک پوشش نازک روی خوراکی‌هایی نظیر میوه و سبزیجات که به صورت یک فیلم محافظ ضدباکتری و ضدقارچ مانع از فساد محصولات کشاورزی می‌شود.

  پزشکی و بیو پزشکی

  کیتوسان با درجه خلوص مناسب در سیستم‌های آزادسازی و رهایش دارویی، همودیالیز، پوست مصنوعی، مشمع‌های دارو یی، بی حرکتی آنزیمی، لنزهای تماسی، بانداژ چشم، ارتوپدی، نخ جراحی، دندان پزشکی و کشاورزی به کار رفته و علاوه بر آن اثراتی چون توانایی جذب چربی، کاهش گلوکز، کلسترول و تری گلیسرید و ضد میکروبی نیز آن گزارش شده است، از حلالیت اندک کیتوسان، باعث محدودیت‌هایی در کاربرد این ماده ارزشمند شده است.

  کیتوسان در بخش‌های مختلف صنعت داروسازی به اندازه‌ای اهمیت دارد که پیش بینی شده بود در سال ۲۰۰۵ میلادی یکی از پرفروش‌ترین و مطرح‌ترین مواد اولیه تولید شده در جهان بوده و بازار جهانی را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. ۷۵ درصد کیتوسان تهیه شده کاربرد دارویی و بهداشتی خواهد داشت. از کیتوسان به عنوان یک حامل دارویی قرن بیست و یکم نام برده شده است.

  کاربرد در مهندسی پزشکی

  از کاربردهای در حال گسترش پلیمر کیتوسان در مهندسی پزشکی می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  کاربرد در بهبود زخم، کاربرد در مهندسی بافت، کاربرد در ساخت حامل‌های دارویی در رهایش دارو، ساخت نانوحامل‌های کیتوسان در رهایش داروهای ضد سرطان و رهایش واکسن‌ها، ژن تراپی و زیست تصویر نگاری از ارگانهای حیاتی.