Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home3/minatajh/public_html/components/com_k2/models/item.php on line 877
شیمی آلی و شیمی معدنی شیمی آلی و شیمی معدنی مینا تجهیز آریا

انواع مواد شیمیایی

حالتهای مواد شیمیایی به طور کلی در ۴ حالت جامد، مایع، گاز و یا پلاسما وجود دارند.

مواد شیمیایی از نظر نوع کاربرد به مواد شیمیایی صنعتی و مواد شیمیایی آزمایشگاهی دسته بندی می شوند.

اما مواد شیمیایی به طور کلی به دو گروه بزرگ مواد معدنی و مواد آلی تقسیم بندی می‌شوند.

شیمی آلی و شیمی معدنی به خواص، واکنش ها، ساختارها و سنتز مواد شیمیایی مختلف مربوط می شود.

 

شیمی ارگانیک یا آلی

شیمی ارگانیک یا آلی بر روی ترکیبات تولید شده توسط موجودات زنده یا مواد شیمیایی مصنوعی که دارای زنجیره‌ای از کربن هستند، مانند پلیمرهای پلاستیکی، متمرکز است.

شیمی معدنی

شیمی معدنی بر روی ترکیبات غیر آلی و ساده مانند دی اکسید کربن یا سیانیدها و ترکیبات آلی فلزی مانند فلزات واسطه.

هر دوی این شاخه های علمی از تکنیک ها و ابزارهای آزمایشگاهی تحلیلی برای مطالعه رفتارها و واکنش های ترکیبات در رشته خود استفاده می کنند. سه حوزه کلیدی وجود دارد که به آنها توجه می شود:

خواص مواد:

این هم به خواص فیزیکی، مانند نقاط ذوب یا چگالی، و هم به خواص شیمیایی، مانند واکنش پذیری، سمیت، یا انواع پیوندهای ایجاد شده اشاره دارد.

واکنش پذیری ترکیبات:

واکنش پذیری مواد شیمیایی که شامل سرعت و شدت واکنش ها می شود، یک عامل رفتاری حیاتی است که هم در شیمی معدنی و هم در شیمی آلی مورد مطالعه قرار می گیرد.

ساختار مواد:

این به نحوه چیدمان اتم ها در مولکول هایی با اشکال و زوایای خاص اشاره دارد.

شکل مولکول ها تا حد زیادی توسط پیوندهای مولکولی که بر اساس الکترون های ظرفیت هستند تعیین می شود.هنگامی که خواص، واکنش پذیری و ساختار یک ترکیب مشخص شد، این اطلاعات به عنوان پایه ای برای سنتز آن ماده یا ایجاد یک آنالوگ از آن عمل می کند. به عنوان مثال، رایحه میوه ها را می توان با استفاده از آنالوگ های شیمیایی مصنوعی تقلید کرد.شیمی آلی را می توان از شیمی معدنی با بررسی انواع ترکیباتی که هر میدانی مطالعه می کند، متمایز کرد.

خواص و کاربردهای شیمی آلی و معدنی

 ما با شیمی معدنی شروع می کنیم، که همه چیز در مورد درک خواص مواد معدنی است. این شاخه همچنین به سنتز انواع مواد شیمیایی معدنی که دارای ارزش اقتصادی و صنعتی هستند، از جمله آمونیاک، کلر و اسید هیدروکلریک می پردازد.

در همین حال، شیمی آلی بر مطالعه و سنتز هر ترکیب مبتنی بر کربن، مانند هیدروکربن ها، و همچنین مشتقات آنها، مانند پلاستیک، متمرکز است. به این ترتیب، شیمی آلی با شیمی معدنی همپوشانی هایی دارد:

صنایع شیمیایی و صنایع داروسازی انواع مختلفی از محصولات را سنتز و انبوه تولید می کنند که بر اساس همجوشی یا همپوشانی بین شیمی معدنی و آلی است.محصولاتی مانند رنگدانه ها، پوشش ها، سوخت ها و داروها توسط شیمی معدنی و آلی امکان پذیر می شوند.شیمی آلی همچنین با بیوشیمی همپوشانی دارد که نقش مهمی در این رشته ایفا می کند زیرا هر دو آزمودنی به واکنش های آلی نگاه می کنند و مولکول های مهم بیوشیمیایی را مطالعه می کنند. گفته می شود، در مقایسه با شیمی آلی، بیوشیمی به طور خاص بر فرآیندهای شیمیایی پیچیده در موجودات زنده متمرکز است، مانند اینکه چگونه پروتئین ها به روش های خاصی تا می شوند تا آنزیم ها یا هورمون های خاصی را تشکیل دهند.

زباله های مواد آلی و معدنی

زباله های آلی و معدنی هر دو دارای اثرات بالقوه خطرناک زیست محیطی و همچنین خطرات بهداشتی مرتبط هستند. در عین حال، همه ضایعات پتانسیل یکسانی برای ایجاد آسیب ندارند:

برخی از انواع زباله های آلی تجزیه پذیر هستند و می توانند به راحتی در محیط پراکنده شوند و دفع آنها را ساده می کند برخی از انواع مواد زائد معدنی، مانند باقیمانده های تصفیه گاز، باید با دقت مدیریت و دفع شوند.

به دلیل تأثیر آنها بر محیط زیست نیز وجود دارد انواع زباله های خطرناک که هم آلی و هم غیر آلی هستندمانند لجن های روغنی که دستورالعمل های دفع ویژه ای نیز دارند بنابراین، روش دفع مناسب هر محصول زائد بستگی به این دارد که چه چیزی و چقدر خطرناک است. به عنوان مثال، زباله های مایع را نباید در هیچ آب ریخته شود.

بطور کلی، زباله ها را می توان طبقه بندی کرد منبه چهار دسته اصلی و همه آنها حاوی ترکیبی از ترکیبات آلی و معدنی هستند:

زباله های مایع:

این زباله های مایع شامل آب فاضلاب، نشت نفت خام و محلول ها یا حلال های صنعتی است.

 این نوع ضایعات معمولاً حاوی مواد شیمیایی غیر آلی هستند و باید تحت درمان چند مرحله‌ای قرار گیرند تا بقایای سمی را کاملاً از بین ببرند یا آن را خنثی کنند. به عنوان مثال، زباله های مایع مورد استفاده در ساخت کاغذ، مانند محلول های لیمو، باید قبل از دور ریختن خنثی شوند تا قلیاییت بالا از بین برود.

مواد زائد جامد

این نوع زباله مواد زائد جامد شامل مواردی مانند شیشه، سرامیک، پلاستیک یا کاغذ و همچنین ضایعات چوب و ضایعات فلزی یا آلیاژی است.

 بسیاری از این محصولات یا قابل بازیافت یا قابل استفاده مجدد هستند. برخی دیگر به طور بالقوه خطرناک هستند، به ویژه زباله های فلزی باتری ها، مانند سرب یا کادمیوم. زباله‌های جامد را می‌توان در محل‌های دفن زباله یا از طریق سوزاندن، بسته به نوع آن، دفع کرد.

زباله های زیست تخریب پذیر:

این زباله ها مواد زائد آلی هستند، مانند گوشت پوسیده، پوست میوه، سبزیجات، سایر مواد غذایی و کاغذها. در حالت ایده آل، زباله های آلی باید از طریق کمپوست یا سوزاندن دفع شوند.

ضایعات آلی از مزارع بزرگ دام می تواند حتی به عنوان منبع سوخت، به ویژه متان، فرآوری شود.

Organic chemistry and inorganic chemistry are concerned with the properties, reactions, structures and synthesis of various chemical substances:

Organic chemistry focuses on compounds produced by living organisms or synthetic chemicals that have a carbon chain, such as plastic polymers. Inorganic chemistry focuses on simple inorganic compounds such as carbon dioxide or cyanides and organometallic compounds such as metals. Mediator. Both of these scientific branches use analytical laboratory techniques and tools to study the behaviors and reactions of compounds in their field. Three

There are key areas to focus on:

Material properties: This refers to both physical properties, such as melting points or densities, and chemical properties, such as reactivity, Smith, or the types of bonds formed.

Reactivity of compounds: The reactivity of chemicals, which includes the rate and intensity of reactions, is a critical behavioral factor that is studied in both inorganic and organic chemistry. Structure of substances: This refers to the way atoms are arranged in molecules. It refers to those with specific shapes and angles. The shape of molecules is largely determined by molecular bonds based on valence electrons. Once the properties, reactivity, and structure of a compound are known, this information serves as a basis for synthesizing that substance or creating an analog of it. For example, the aroma of fruits can be imitated using synthetic chemical analogues. Organic chemistry can be distinguished from inorganic chemistry by examining the types of compounds that each field studies. We start with mineral chemistry, which is all about understanding the properties of minerals. This branch also deals with the synthesis of a variety of inorganic chemicals that have economic and industrial value, including ammonia, chlorine, and hydrochloric acid. Meanwhile, organic chemistry is focused on the study and synthesis of any crene-based compounds, such as hydrocrenes, as well as their derivatives, such as plastics. In this way, organic chemistry or inorganic chemistry overlaps:

Chemical industries and pharmaceutical industries synthesize and mass produce various types of products based on fusion or overlap between inorganic and organic chemistry. Products such as coatings pigments, fuels and drugs are made possible by inorganic and organic chemistry. Organic chemistry also overlaps with biochemistry, which plays an important role in this field as both subjects look at organic reactions and study important biochemical molecules. That said, compared to organic chemistry, biochemistry specifically focuses on chemical processes

Both organic and inorganic wastes have potentially hazardous environmental effects as well as associated health risks. At the same time, not all wastes have the same potential to cause harm: some types of organic wastes are biodegradable and can easily disperse in the environment, making their disposal simple. Some types of inorganic wastes, such as gas treatment residues , must be carefully managed and disposed of. Due to their impact on the environment, there are also types of hazardous waste that are both organic and inorganic, such as oily sludge, which also have special disposal instructions. Therefore, the proper disposal method for each waste product depends on what and How dangerous is it? For example, liquid waste should not be dumped into any water. In general, waste can be classified into four main categories, all of which contain a mixture of organic and inorganic compounds: Liquid waste: This includes sewage, leachate

Crude oil and solutions or industrial solvents. This type of waste usually contains inorganic chemicals and must undergo a multi-stage treatment to completely remove or neutralize the toxic residue. For example, liquid wastes used in papermaking, such as lime solutions, must be pretreated

Discarding is neutralized to remove high alkalinity. Solid waste: This type of waste includes items such as glass, ceramics, plastic or paper, as well as wood waste and metal and alloy waste. Many of these products are either recyclable or reusable. Others are potentially dangerous, especially metallic waste from batteries, such as lead or cadmium. Solid waste can be disposed of in landfills or through incineration, depending on its type.

Biodegradable waste: These are organic wastes, such as rotting meat, fruit peels, vegetables, other food and paper. Ideally, organic waste should be disposed of through composting or incineration. Organic waste from large livestock farms can even be processed as a fuel source, especially methane.


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home3/minatajh/public_html/templates/shaper_blinker/html/com_k2/templates/default/item.php on line 255

شرکت مینا تجهیز آریا به عنوان نمایندگی مرک آلمان در زمینه واردات مرک و ارائه بيش از 2000 نوع مواد شیمیایی مرک و مواد شیمیایی سیگما آلدریچ و همچنین پخش انواع مواد شيميايي آزمايشگاهي و مواد شیمیایی صنعتي (سود پرک و اسید سیتریک آبدار) و تجهيزات آزمايشگاهي آماده ارائه خدمات به شما مشتريان محترم (اعم از همكاران، دانشگاهيان، مراكز تحقيقاتي، آموزشي، پژوهشي، كارگاه ها، كارخانه ها و كليه ‏صنايع وابسته) می باشد.

نظر دادن

شماره های تماس :

   02166900058

   02166901187

   02166903037

شماره فکس : 02166596634

شماره تلگرام و واتس آپ:  09927282910 09362048289

کانال تلگرام :https://telegram.me/minatajhiz

اینستاگرام :https://www.instagram.com/minatajhiz_aria

ایمیل : minatajhiz_aria@yahoo.com