سیکلوهگزان سیکلوهگزان مینا تجهیز آریا

سیکلوهگزان

سیکلوهگزان Cyclohexane ، سیکلوآلکانی با فرمول مولکولی C6H12 است.

 سیکلوهگزان غیر قطبی است.

سیکلوهگزان مایعی بی رنگ و قابل اشتعال با بوی خاصی شبیه مواد شوینده است که یادآور محصولات پاک کننده (که گاهی اوقات در آن استفاده می شود) است.

 

خصوصیات سیکلوهگزان:

فرمول مولکولی C6H12

جرم مولی        84.16 g/mol

چگالی 0.779 g/mL liquid

دمای ذوب       ۶٫۴۷ درجه سلسیوس (۴۳٫۶۵ درجه فارنهایت؛ ۲۷۹٫۶۲ کلوین)

دمای جوش      ۸۰٫۷۴ درجه سلسیوس (۱۷۷٫۳۳ درجه فارنهایت؛ ۳۵۳٫۸۹ کلوین)

انحلال‌پذیری در آب      Immiscible

ضریب شکست (nD)     1.4262

گرانروی          1.02 پواز at 17 °C

سیکلوهگزیل (C6H11) جایگزین آلکیل سیکلوهگزان است و به اختصار Cy است.

تولید سیکلوهگزان

در مقیاس صنعتی، سیکلوهگزان با هیدروژنه کردن بنزن در حضور کاتالیزور نیکل Raney تولید می شود. تولیدکنندگان سیکلوهگزان تقریباً 11.4 درصد از تقاضای جهانی برای بنزن را تشکیل می دهند.

واکنش بسیار گرمازا است، با AH(500 K) = -216.37 kJ/mol. هیدروژن زدایی به طور قابل توجهی بالاتر از 300 درجه سانتیگراد شروع شد که منعکس کننده آنتروپی مطلوب برای هیدروژن زدایی است.

کاربردهای سیکلوهگزان

سیکلوهگزان عمدتاً برای تولید صنعتی اسید آدیپیک و کاپرولاکتام که پیش سازهای نایلون هستند استفاده می شود.

اگرچه سیکلوهگزان نسبتاً غیر واکنشی است، برای تولید سیکلوهگزانون و سیکلوهگزانول تحت اکسیداسیون کاتالیزوری قرار می گیرد.

مخلوط سیکلوهگزانون-سیکلوهگزانول، به نام روغن KA، یک ماده خام برای اسید آدیپیک و کاپرولاکتام، پیش سازهای نایلون است.

سالانه چندین میلیون کیلوگرم سیکلوهگزانون و سیکلوهگزانول تولید می شود.

سیکلوهگزان به عنوان یک حلال در برخی از مارک های سیال اصلاح استفاده می شود.

 این اغلب به عنوان یک حلال تبلور مجدد استفاده می شود، زیرا بسیاری از ترکیبات آلی حلالیت خوبی در سیکلوهگزان داغ و حلالیت ضعیف در دماهای پایین نشان می دهند.

سیکلوهگزان همچنین برای کالیبراسیون دستگاه های کالریمتری اسکن تفاضلی DSC استفاده می شود، زیرا انتقال کریستال به کریستال راحت در -87.1 درجه سانتی گراد است.

بخار سیکلوهگزان در کوره‌های کربن‌سازی خلاء، در ساخت تجهیزات عملیات حرارتی استفاده می‌شود.

Cyclohexane

Cyclohexane is a cycloalkane with the molecular formula C6H12. Cyclohexane is non-polar. Cyclohexane is a colorless, flammable liquid with a distinctive detergent-like odor, reminiscent of cleaning products (in which it is sometimes used). Cyclohexane is mainly used for the industrial production of adipic acid and caprolactam, which are precursors to nylon. Cyclohexyl (C6H11) is the alkyl substituent of cyclohexane and is abbreviated Cy

On an industrial scale, cyclohexane is produced by hydrogenation of benzene in the presence of a Raney nickel catalyst. Producers of cyclohexane account for approximately 11.4% of global demand for benzene. The reaction is highly exothermic, with AH(500 K) = -216.37 kJ/mol. Dehydrogenation commenced noticeably above 300 °C, reflecting the favorable entropy for dehydrogenation

On an industrial scale, cyclohexane is produced by hydrogenation of benzene in the presence of a Raney nickel catalyst. Producers of cyclohexane account for approximately 11.4% of global demand for benzene. The reaction is highly exothermic, with AH(500 K) = -216.37 kJ/mol. Dehydrogenation commenced noticeably above 300 °C, reflecting the favorable entropy for dehydrogenation

Although rather unreactive, cyclohexane undergoes catalytic oxidation to produce cyclohexanone and cyclohexanol. The cyclohexanone-cyclohexanol mixture, called "KA oil", is a raw material for adipic acid and caprolactam, precursors to nylon. Several million kilograms of cyclohexanone and cyclohexanol are produced annually.

It is used as a solvent in some brands of correction fluid Cyclohexane is sometimes used as a nonpolar organic solvent, although n-hexane is more widely used for this purpose. It is frequently used as a recrystallization solvent, as many organic compounds exhibit good solubility in hot cyclohexane and poor solubility at low temperatures.

Cyclohexane is also used for calibration of differential scanning calorimetry (DSC) instruments, because of a convenient crystal-crystal transition at -87.1 °C. [14] Cyclohexane vapor is used in vacuum carburizing furnaces, in heat treating equipment manufacture.

Formula: C6H12

Boiling point: 80.75 °C

Molar mass: 84.16 g/mol

Density: 779 kg/m³

سیکلو هگزان مرک

نام لاتین: Cyclohexane

کد محصول شیمیایی : 102832

فرمول شیمیایی : C₆H₁₂

CAS No: 110-82-7

Catalog No: 102832

نام های مترادف: Hexamethylene, Naphthene, Hexahydrobenzene, سایکلو هگزان,

شرکت مینا تجهیز آریا به عنوان نمایندگی مرک آلمان در زمینه واردات مرک و ارائه بيش از 2000 نوع مواد شیمیایی مرک و مواد شیمیایی سیگما آلدریچ و همچنین پخش انواع مواد شيميايي آزمايشگاهي و مواد شیمیایی صنعتي (سود پرک و اسید سیتریک آبدار) و تجهيزات آزمايشگاهي آماده ارائه خدمات به شما مشتريان محترم (اعم از همكاران، دانشگاهيان، مراكز تحقيقاتي، آموزشي، پژوهشي، كارگاه ها، كارخانه ها و كليه ‏صنايع وابسته) می باشد.

نظر دادن