آيين نامه طبقه بندي و برچسب گذاري مواد شيميايي كشور

آيين نامه طبقه بندي و برچسب گذاري مواد شيميايي كشور

قوانین برچسب گذاري مواد شيميايي كشور

به استناد تبصره 2 ماده واحد قانون اصلاح بند 2 ماده 1قانون تشكيلات وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1375و حوزه كاري شماره پنج رهيافت راهبردي مديريت بين المالي مواد شیمیایی (SAICM) مبني بر اجرا سيستم هماهنگ جهاني براي طبقه بندي و برچسب زني مواد شيميايي و به منظور ارتقاء سطح آگاهي و اطلاعات كليه افرادي كه با توليد عرضه حمل و نقل و نگهداري و مصرف مواد شيميايي در سطح كشور در ارتباط مي باشند و با هدف پيشگيري و كاهش عوارض و آسيب هاي ناشي از كار با مواد شيميايي و كاستن از بار حوادث شيميايي و مخاطرات زيست محيطي اين آيين نامه با عنوان آيين نامه طبقه بندي وبرچسب گذاري مواد شیمیایی كشور تهيه و تدوين و به شرح ذيل اعلام مي گردد.

فصل اول  : تعاريف :

ماده 1- ماده شيميايي تركيب يا ماده اي با منشاء معدني يا آلي كهحداقل داراي يك عنصر شيميايي بوده و به اشكال مختلف اعم از گاز ، بخار ، مايع يا جامد ديده مي شوند.

ماده 2- ماده شيميايي خطرناك عبارت از ماده شيميايي است كه مي تواند باعث ايجاد خطرات بيولوژيك و با آسيب هاي فيزيكي براي موجودات زنده و محيط زيست شود

ماده 3- آفت كش به ماده اي با منشاء طبيعي با صناعي اطلاق مي شود كه براي مبارزه و كنترل آفات به كار مي رود .

ماده 4- برچسب ماده شيميايي مجموعه اي از علائم ، نمادها ، حروف و عبارات هشدار دهنده و آگاه كننده در مورد خصوصيات خطرات مواد شيميايي و اقدامات ايمني و حفاظتي در مقابل آنها مي باشد كه بر روي ظروف و يا بسته هاي حاوي مواد شيميايي الصاق مي گردد .

ماده 5- برچسب كشوري ماده شيميايي :عبارت از برچسبي است كه طبق اصول دستورالعمل كشوري طبقه بندي و برچسب گذاري مواد شیمیایی به زبان فارسي تهيه و بر روي ظروف حاوي مواد شیمیایی الصاق مي گردد.

ماده 6 - SAICMمختلف عبارت strategicApproach international chemicals management و به مفهوم رهيافت راهبردي مديريت بين المللي مواد شيميايي مي باشد .

ماده 7 - GHS مختلف عبارت GloballyHarmonized systemكه در اين آيين نامه به معني نظام هماهنگ بين المللي طبقه بندي و برچسب گذاري مواد شیمیایی مي باشد.

ماده 8 - مخاطرات زيست محيطي وضعيت يا موقعيتي كه داراي تهديد براي محيط زيست پيرامون است.

فصل دوم اهداف و وظايف :

ماده 10 - هدف از اين آيين نامه برقراري شيوه اي مناسب به منظور طبقه بندي و برچسب گذاري مواد شیمیایی توليدي و مصرفي كشور مي باشد

ماده 11 - اصول و نحوه عمل جهت تعيين و الصاق برچسب براساس رهنمودهاي سيستم GHSاستوار مي باشد .

ماده 12- مسئوليت تهيه فهرست مواد شيميايي مشمول اين آيين نامه برعهده كارگروهي متشكل از اعضاء مندرج در ماده 11مي باشد

ماده 13- بررسي اطلاعات مواد شیمیایی مشمول دريافت برچسب كشوري و صدور آن بر عهده وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مي باشد .تبصره 1-طبق ماده 35آيين نامه اجراي قانون حفظ نباتات ، بررسي مشخصات آفت كش ها كافي السابق برعهده هيات نظارت برسموم و صدور برچسب آنها مطابق اين آيين نامه خواهد بود .تبصره2-كليه ويژگيهاي فيزيكي برچسب كشوري مواد شیمیایی از جمله شكل ، رنگ ، ابعاد ، توسط كميته كشوري طبقه بندي و برچسب گذاري مواد شيميايي تدوين و پس از تصويب در كميته ملي ، توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران به عنوان استاندارد ملي اعلام مي گردد .

ماده 14- وزارتخانه هاي بازرگاني صنايع و معاون و جهادكشاورزي حسب مورد موظف مي باشند فهرست كليه مواد شيميايي مشمول اين آيين نامه را به طريق مقتضي به توليد كنندگان ، وارد كنندگان و صادركنندگان مواد و كالاهاي شيميايي اعلام نمايد .

آيين نامه طبقه بندي وبرچسب گذاري مواد شيميايي كشور

ماده 15 - توليدكنندگان ، واردكنندگان و صادركنندگان مواد شيميايي بايد قبل از ورود ، صدور و عرضه هرگونه مواد شیمیایی ، مشخصات آنها را به منظور بررسي جهت صدور برچسب كشوري به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعلام نمايند .

ماده 16- كليه توليدكنندگان مواد شیمیایی اعم از دولتي و خصوصي موظف به رعايت مفاد دستورالعمل كشوري طبقه بندي وبرچسب گذاري مواد شیمیایی مي باشند .

ماده 17 - نظارت بر مواد و فراورده هاي شيميايي از جنبه دارابودن برچسب كشوري مواد شیمیایی در مراكز توليدي –صنعتي كارگاهها ، جايگاهها و انبارهاي نگهداري كالا و مراكز فروش برعهده بازرسين كار و بهداشت حرفه اي مي باشد

.ماده 18- واردات و ترخيص هرگونه ماده شيميايي فاقد برچسب كشوري ماده شيميايي ممنوع مي باشد .تبصره :كسركات كشور برحسب اجراء بند فوق كنترل و نظارت لازم را اعمال خواهند نمود

.ماده 19- برچسب كليه مواد شیمیایی صادراتي مشمول اين آيين نامه علاوه برزبان فارسي ، در صورت درخواست مي تواند به زبان كشور مقصد نيز باشد .

ماده 20 - كليه توليدكنندگان و واردكنندگان مواد شيميايي در خصوص ظروف آلوده به مواد شیمیایی ، ضمن رعايت دستورالعمل كشوري طبقه بندي وبرچسب گذاري مواد شیمیایی ، ملزم به رعايت مفاد ماده 7قانون مديريت پسماندها نيز مي باشند .تبصره1-كليه واردكنندگان مواد شيميايي كنوانسيون روتردام ، استكهلم و بازل علاوه برالصاق برچسب موضوع اين آيين نامهملزم به رعايت مفاد كنفوانسيون هاي مزبور مي باشند .تبصره2-مفاد اين آيين نامه جهت كليه مواد شیمیایی تاريخ گذشته و يا تبديل شده به پسماندنيز لازم الاجراء است .

ماده 21- مواد شیمیایی پرتوزا و دارويي مشمول مفاد اين آيين نامه نخواهند بود .

ماده 22 - خواص و مشخصات هر ماده شيميايي بايد با برچسب كشوري ظرف آن مطابقت داشته باشد.

ماده 23 - كليه اشخاص حقيقي و حقوقي كه مبادرت به جعل برچسب و يا تخطي از ماده 21نمايند مشمول مجازات و جرائمي كه در قانون پيش بيني مي گردد خواهند شد .

ماده 24- وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با مشاركت وزارت كار و امور اجتماعي برنامه هاي آموزشي در خصوص آشنايي شاغلين با برچسب مواد شیمیایی را تهيه و اجرا خواهند نمود.

ماده 25 - مسئوليت نظارت برحسن اجرائ اين آيين نامه برعهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي مي باشد .اين آيين نامه مشتمل بر 2فصل ، 25ماده و 5تبصره در تاريخ ..به تصويب رسيده و از تاريخ تصويب لازم الاجرا مي باشد .

{ampz:جدید}

درباره ما

شركت مينا تجهيز آريا با سالها تجربه و با استفاده ‏از تخصص،تعهد، تجربه و دانش هاي نوين اقدام به تهيه، توزيع مواد شیمیایی ( آزمایشگاهی ، صنعتی ) و تجهيز لوازم آزمايشگاهي، شيشه آلات و كليه ملزومات آزمايشگاهي از شركت هاي داخل و ‏خارج كشور نموده است.‏

برای پرسش و پاسخ و دریافت قیمت و موجودی با کلیک روی لینک زیر به تلگرام شرکت پیام دهید

 آدرس : تهران - میدان توحید- خیابان امیر لو(نبش کوچه خودرو) - پلاک 42- طبقه دوم - واحد

ایمیل : minatajhiz_aria@yahoo.com

شماره ها تماس : 02166901187 - 02166900058

شماره های همراه :09362048289 - 09927282910

شماره های واتس آپ ، ایتا ، تلگرام و روبیکا : 09927282910 - 09362048289