گزارش نظر

با سلام، امکان خرید یک کیسه ۲۵ کیلوگرمی خاکستر سودا سبک در تهران هست؟ به منظور مصارفی در منزل به آن نیاز دارم. با سپاس و آرزوی توفیق روزافزون