پتاسیم نیترات پتاسیم نیترات مینا تجهیز

پتاسیم نیترات| پتاسیم نیترات مرک

پتاسیم نیترات

پتاسیم نیترات  Potassium Nitrat با فرمول شیمیایی KNO3 یک نمک یونی است که از یون های k+ و یون های نیترات NO3- تشکیل شده و بنابراین یک نیترات فلز قلیایی است.

 پتاسیم نیترات به طور متوسط در آب حل می شود، ولی با افزایش دما حلالیت ان افزایش می یابد. محلول آبی این ماده تقریبا خنثی است. pH آن برای محلول 10% پودر تجاری در دمای 20ºC برابر با 6.2 است.

پتاسیم نیترات در الکل نامحلول است.

پتاسیم نیترات خود به خود انفجاری نیست ولی با مواد کاهنده می تواند واکنش انفجاری بدهد..

پتاسیم نیترات با پتاسیم نیتریت در دمای 550-790ºC به تعادل وابسته به دما می رسد.

2KNO3↔2KNO2+H2

از ترکیب کردن آمونیوم نیترات و پتاسیم هیدروکسید می توان پتاسیم نیترات را به دست آورد.

NH4NO3(aq)+KOH(aq)→NH3(g)+KNO3(aq)+H2O

در مقیاس صنعتی نیز با واکنش جابجایی مضاعف بین سدیم نیترات و پتاسیم کلریدف پتاسیم نیترات را تهیه می کنند.

NaNO3(aq)+KCl(aq)→NaCl(aq)+KNO3(aq)

مشخصات پتاسیم نیترات

چگالی طیفی: 2.11g/m3 در دمای 20ºC              

چگالی توده: 800kg/m3

نقطه ذوب: 334ºC                

نقطه جوش: 400ºC

جرم مولی: 101.10g/mol             

pH: 5.0-7.5

محلول در اب به میزان 311g/Lit در دمای 20ºC، محلول در گلیسرول و آمونیاک           

Potassium nitrate

Chemical compound

Potassium nitrate is a chemical compound with the chemical formula KNO ₃. It is an ionic salt of potassium ions K⁺ and nitrate ions NO₃⁻, and is therefore an alkali metal nitrate. It occurs in nature as a mineral, niter. It is a source of nitrogen, and nitrogen was named after niter. Wikipedia

Formula: KNO3

Molar mass: 101.1032 g/mol

IUPAC ID: Potassium Nitrate

Melting point: 334 °C

Density: 2.11 g/cm³

Boiling point: 400 °C

Soluble in: Water, Ammonia, Glycerol

کاربردهای اصلی نیترات پتاسیم در کودها، حذف کنده درختان، پیشران موشک و آتش بازی است.

این ماده همچنین یکی از اجزای اصلی باروت است. 

   

پتاسیم نیترات مرک

نام ماده : Potassium Nitrate

کد محصول مرک:105061

فرمول شیمیایی : KNO3

Cas Number : 8-818-231

نقطه ذوب: 334ºC                

نقطه جوش: 400ºC

جرم مولی: 101.10g/mol        

امتیاز

امتیاز کاربران: 96% - 2 votes

پتاسیم نیترات| پتاسیم نیترات مرک

پتاسیم نیترات| پتاسیم نیترات مرک

پتاسیم نیترات پتاسیم نیترات  Potassium Nitrat با فرمول شیمیایی KNO3 یک نمک یونی است که از یون های k+ و یون های نیترات NO3- تشکیل شده و بنابراین یک نیترات فلز قلیایی است.
پتاسیم نیترات پتاسیم نیترات  Potassium Nitrat با فرمول شیمیایی KNO3 یک نمک یونی است که از یون های k+ و یون های نیترات NO3- تشکیل شده و بنابراین یک نیترات فلز قلیایی است.
96 out of 100 with 2 ratings
برای ارسال نظر وارد سایت شوید

شماره های تماس :

   02166900058

   02166901187

   02166903037

شماره فکس : 02166596634

شماره تلگرام و واتس آپ:  09927282910 09362048289

کانال تلگرام :https://telegram.me/minatajhiz

اینستاگرام :https://www.instagram.com/minatajhiz_aria

ایمیل : minatajhiz_aria@yahoo.com