18 دی

اتیل استواستات Ethyl acetoacetate با فرمول شیمیایی C6H10O3 و جرم مولی آن ۱۳۰٫۱۴ یک ترکیب شیمیایی است.

شکل ظاهری اتیل استواستات  مایع بی‌رنگ یا سفید است.

07 دی

معرف متیل رد یک اندیکاتور pH است که در محدوده بین pH= 6 زرد pH= 4.4قرمز واکنش نشان می دهد.

اسیدیته ای که در آن معرف متیل رد قادر است تا تغییر رنگ ایجاد نماید بسیار کمتر از سایر معرفهای بیولوژیکی بوده و تنها در مجاورت اسیدیته بالا، در مسیر تخمیر چند اسید از گلوکز می تواند ایجاد واکنش نماید.

07 دی

دکانول ( 1-Decanol ) یک ترکیب شیمیایی با فرمول شیمیایی C10H22O می باشد

دکانول دارای جرم مولی آن 158.28 g/mol و شکل ظاهری ، مایع چسبناک می باشد .

17 آذر

۲-متوکسی‌اتانول به انگلیسی 2-Methoxyethanol با فرمول شیمیایی 'کربن'۳'هیدروژن'۸'اکسیژن'۲ یک ترکیب شیمیایی با ظاهری مایع  و جرم مولی آن ۷۶٫۰۹ g/mol می‌باشد.

08 آذر

 اسیدهای خوراکی ترکیبات شیمیایی هستند که طعم ترش به مواد غذایی می دهند. این مواد هم در مواد آلی و هم در مواد معدنی وجود دارند و عملکردهای مختلفی دارند و به عنوان از متابولیت های واسطه ای تا اجزای سیستم بافر به کار می روند.

17 آذر

1و4 بوتان سولتون 1,4-Butanesultone یک ترکیب شیمیایی با فرمول C₄H₈O₃S و جرم مولی 136.17 می باشد .

17 آذر

آلیزارین زرد آر Alizarine Yellow R یک ترکیب شیمیایی با جرم مولی آن ۳۰۹٫۲۱ g/mol می‌باشد.

آلیزارین زرد آر از ریشه خشک روناس بدست می آید که به عنوان معرف pH کاربرد دارد .

17 آذر

استات سدیم (Sodium acetate)  یا نمک سدیم و یا اسید استیک با فرمول شیمیایی  C2H3O2Na و علامت اختصاری NaOAc  است که به عنوان اتانوات سدیم نیز شناخته می شود.

26 مهر

تاریخچه شرکت مرک آلمان

شرکت مرک برای اولین بار در سال 1668 در آلمان توسط  فردریش یعقوب مرک تاسیس گردید و در سال 1816 , امانوئل مرک آزمایشگاه داروخانه را گسترش داد و موفق به تشخیص چندین alkaloids شد.

امانوئل مرک  و جانشینانش موفق به اختراع و تولید چندین دارو و مواد شیمیایی اولیه ساخت دارو در سال  1890 گردیدند.

17 آذر

آلومینیوم کلرید Aluminum chloride یک ترکیب معدنی است که از دو عنصر آلومنیوم و کلر ساخته شده‌است.

آلومینیم کلرید اگرخالص باشد سفید رنگ وجامد است.

آلومینیم کلرید تحت تأثیرگرما تصعید می‌شود و درمجاورت رطوبت، بخشی ازآلومینیم کلرید بی آب تجزیه و گازهیدروژن کلرید آزاد می‌شود.